Onder gymnastics vallen onder andere bewegingen zoals Pull-ups, Push-ups, Toes to Bar, Muscle-ups, Handstand Push-ups, Dips, Touw klimmen en nog veel meer.

Tijdens een les gaan we wat dieper in zowel de kracht die je nodig hebt voor het uitvoeren van deze oefeningen als de techniek.

X